Komende activiteiten

Voorbije activiteiten

28/04/2023 Online IPVS ontbijtwebinar 2023

Uitnodiging digitaal ontbijtwebinar IPVSBb vrijdag 28 april 2023:

Lees verder

25/11/2022 Faculteit Diergeneeskunde IPVS studienamiddag - Biochemisch bloedonderzoek bij zeugen

De jaarlijkse IPVS studienamiddag staat dit jaar in het teken van hematologisch en biochemisch bloedonderzoek bij fokdieren. De presentaties zullen een antwoord proberen te geven op de volgende vragen: welke parameters kunnen we bepalen, hoe betro...

Lees verder
25/02/2022 Faculteit Diergeneeskunde Merelbeke IPV-2 – Karkasgroei per kg voeder (KGV) en karkaskwaliteit

In bijna alle takken van de economie wordt efficiëntie uitgedrukt als de verhouding van de output tot de input. Daarom is het ook logisch om dit bij vleesvarkens zo te doen en aldus te spreken over karkasgroei per kg voeder (in plaats van voe...

Lees verder
17/09/2021 Faculteit Diergeneeskunde Merelbeke IPV-1 – Bijtgedrag bij varkens

Het gedrag bij varkens wordt door verschillende factoren bepaald. In bepaalde gevallen is er sprake van ongewenst gedrag, zoals agressie en bijtgedrag. Aangetaste bedrijven kunnen hiervan veel last hebben omdat het kan leiden tot extra werk, extra...

Lees verder
26/02/2021 Faculteit diergeneeskunde IPV-2: hittestress bij varkens

Door de klimaatverandering worden hogere maximumtemperaturen behaald en stijgt ook het aantal dagen met verhoogde temperaturen. In de zomer van 2019 werden drie hittegolven geregistreerd. Voorspellingen geven aan dat dergelijke h...

Lees verder
22/01/2021 Faculteit diergeneeskunde IPV-refresher course - locomotieproblemen bij varkens

De volledige studiedag zal in het teken staan van locomotieproblemen bij varkens. De problematiek is zeer actueel in varkensbedrijven, is de laatste jaren in frequentie toegenomen en veroorzaakt op probleembedrijven grote economi...

Lees verder
25/09/2020 Faculteit diergeneeskunde IPV-1- Update wetgeving diergeneesmiddelen

In een eerste deel zal ingegaan worden op de recente veranderingen in de diergeneesmiddelenwetgeving. Deze hebben immers een belangrijke invloed op de dagelijkse werking van de praktijkdierenarts, inclusief de varkensdierenarts. ...

Lees verder
11/09/2020 Faculteit Diergeneeskunde IPVSbb casusnamiddag - NIEUWE DATUM!

Precisieveehouderij (Precision Livestock Farming, afgekort PLF) staat voor het real-time en continu volautomatisch monitoren en managen van dieren door middel van moderne technologie (bv. geluidsanalyse, registreren voeder- en drinkwateropname). D...

Lees verder
17/01/2020 Faculteit Diergeneeskunde IPV refresher course

Een goede vruchtbaarheid bij gespeende zeugen blijft essentieel voor de rendabiliteit van een zeugenbedrijf. Tijdens het voormiddagprogramma zal in het deel voor de pauze een opfrissing gegeven worden van het speenmanagement van de zeug, en van de...

Lees verder
22/11/2019 Faculteit Diergeneeskunde IPVS Belgian branch: jaarlijkse studienamiddag

De laatste jaren wordt er bij varkens meer en meer geselecteerd naar snel groeiende rassen. De impact die dit kan hebben op het hart en de longfunctie, en de weerstand of robuustheid van het varken is niet duidelijk. Tijdens de keynote presentatie...

Lees verder
25/04/2019 Faculteit diergeneeskunde, Merelbeke IPVSbb Casusnamiddag

De periode na het spenen is een zeer kritische periode voor de big. Er vinden talrijke veranderingen plaats op diverse vlakken (voeding, huisvesting, verlies lactogene immuniteit, samen gehouden met andere biggen, enz.). Tevens treden frequent inf...

Lees verder
26/04/2018 Faculteit diergeneeskunde, Merelbeke IPVSbb casusnamiddag

Vaccinatie wordt steeds meer en meer gebruikt om infectieziekten bij varkens te controleren. Algemeen gesteld is het immers beter om klinische ziekte te voorkomen, dan om klinische ziekte dieren te moeten behandelen. Het ontwikkelen van goede vacc...

Lees verder
17/11/2017 Faculteit Diergeneeskunde, Merelbeke IPVSbb jaarlijkse studienamiddag

Mycoplasma suis, voorheen Eperythrozoön suis genoemd, is bij biggen vooral gekend als oorzaak van anemie bij biggen. Het is echter niet duidelijk hoe belangrijk infecties met M. suis zijn. De keynote presentatie zal duiding geven bij het bela...

Lees verder
12/01/2017 Faculteit Diergeneeskunde, Merelbeke IPV Refresher course

In het voormiddagprogramma wordt stilgestaan bij de peripartale periode van de zeug, en de verschillende factoren die kunnen leiden tot gezondheids- en productieproblemen bij de zeug en de biggen. Eerst wordt de fysiologie van de partus, de biest-...

Lees verder
18/11/2016 Faculteit Diergeneeskunde, Merelbeke Studienamiddag: PRRS - resistentie door genetic engineering

Infecties met het porcien reproductief en respiratoir syndroom (PRRS) virus komen wereldwijd voor en zorgen voor grote economische verliezen zowel bij de zeugenpopulatie als bij de biggen en vleesvarkens. Het verbeteren van de bedrijfsvoering en d...

Lees verder
21/04/2016 Faculteit Diergeneeskunde, Merelbeke IPVSbb casusnamiddag

Brachyspira infecties bij varkens blijven actueel in de Belgische varkenshouderij. Dit is toe te schrijven aan verschillende factoren zoals de grote economische schade die ze teweegbrengen op geïnfecteerde bedrijven, het opduiken van nieuwe B...

Lees verder
19/11/2015 Het Pand, Onderbergen 1, Gent IPVSBb Studiedag: Darmgezondheid

Dit jaar bestaat IPVSBb en naar aanleiding hiervan organiseren wij een studiedag in het prachtige kader van Het Pand in hartje Gent. Deze studiedag is volledig gewijd aan het thema van darmgezondheid en we hebben een reeks interessante sprekers ui...

Lees verder
14/11/2014 DGZ-Drongen, Deinse Horsweg 1, Drongen IPVSBb Studiedag: Autovaccinaties

Gezien er gestreefd wordt naar een verminderd antibioticumgebruik en er veel aandoeningen zijn waarvoor er nog geen commerciële vaccins beschikbaar zijn, wordt de vraag dikwijls gesteld in welke mate gebruik kan gemaakt worden van autovaccins...

Lees verder
01/01/1999 / 1990

"De evolutie betreffende de welzijnszorg en de sanitaire reglementeringen in de Europese varkenshouderij"

...

Lees verder
01/01/1994 / 1994

8ste IPVS-studiedag - "Bespreking van het 13de wereldcongres van de Internationale Pig Veterinary Society in Bangkok en de Internationale Conferentie over Haemophilus, Actinobacillus en Pasteurella in Edinburgh"

...

Lees verder
01/01/1993 / 1993

7de IPVS-studiedag - "Integrale Kwaliteitsbeheersing (I.K.B.) in de varkenssector"

...

Lees verder
01/01/1992 / 1992

Post-IPVS congres & IPVS-studienamiddag "Recente evoluties in de kennis van de pathogenese en behandeling van Escherichia coli infecties bij gespeende biggen"

...

Lees verder
01/01/1991 / 1991

"Aktuele zoötechnische problemen in de varkenshouderij: karkaskwaliteit, vleeskwaliteit en milieuproblematiek"

...

Lees verder
01/01/1989 / 1989

"Witvuilen, cystitis en parvovirose bij zeugen"

...

Lees verder
01/01/1988 / 1988

"Huisvesting en groepsbehandeling bij vleesvarkens"

...

Lees verder
01/01/1987 / 1987

"Enkele actuele virale en bacteriële aandoeningen bij het varken"

...

Lees verder
01/01/1986 / 1986

"Vruchtbaarheid op het varkensbedrijf: inzonderheid de rol van de beer"

...

Lees verder

Met de steun van


logo Boehringer Ingelheim
logo Cargill
logo Ceva
logo Dopharma
logo Eco animal health
logo Elanco
logo Hipra
logo Huvepharma
logo Inovet
logo Kemin
logo Kernfarm
logo MSD
logo Zoetis
 
  • Adres

    Salisburylaan 133, B-9820 Merelbeke

  • E-mail
    info@ipvs.be

2024 © IPVS BE. All rights reserved.