IPV-2 – Autovaccins in de varkenshouderi

lIPV-2 Autovaccins in de varkenshouderij

Vaccinatie is een zeer belangrijk middel in het kader van de preventieve diergeneeskunde en
de beperking van het antibioticumgebruik. Door vaccinatie toe te passen kunnen de nadelige
gevolgen van infectieziekten in grote mate beperkt worden. Er zijn verschillende commerciële
vaccins beschikbaar. Echter, voor een aantal belangrijke ziekten zijn er geen commerciële
vaccins voorhanden. Verder kunnen de resultaten van commerciële vaccins variëren
naargelang het bedrijf of de situatie. Daarom wordt er in de praktijk ook frequent gebruik
gemaakt van autovaccins. In deze studienamiddag zal de recente EU wetgeving aangaande
autovaccins worden overlopen, zal de visie van een producent van autovaccins worden
toegelicht en tenslotte zullen de praktijkervaringen aangaande het gebruik autovaccins op
varkensbedrijven worden besproken.

Programma

14.00-14.50 Wat zegt de wetgeving precies? – Jan Jourquin, Poulpharm

14.50-15.30 Visie van de producent van autovaccins – Eric Thibault, Ceva (Biovac)

15.30-16.00 Koffiepauze

16.00-17.00 Praktijkervaringen met autovaccins – Pieter Van Rengen, Lintjeshof, Nederland

Inschrijven

IPV varken

23/02/2024
Fac. DGK Ugent
IPV varken
EBP: Aangevraagd

Met de steun van


logo Boehringer Ingelheim
logo Cargill
logo Ceva
logo Dopharma
logo Eco animal health
logo Elanco
logo Hipra
logo Huvepharma
logo Inovet
logo Kemin
logo Kernfarm
logo MSD
logo Zoetis