IPVS-studienamiddag

et registreren van gegevens is een essentieel onderdeel van een goede bedrijfsvoering, en is
ook essentieel om varkensbedrijven te kunnen begeleiden en coachen op vlak van technische,
gezondheids- en welzijnsparameters. Tijdens een eerste presentatie zal toegelicht worden op
welke manier registratie en traceerbaarheid op varkensbedrijven digitaal kan gebeuren en
hoe het nuttig kan zijn voor het bedrijf. In een tweede presentatie zal nagegaan worden op
welke manier coaching succesvol kan zijn om bedrijven te begeleiden naar een verminderd
antibioticum gebruik en zelfs antibiotica-vrije productie

Programma

14.00-14.45 Digitalisation helping traceability from birth to slaughterhouse – Bordier Mickael, Cooperl Suite

14.45-15.30: Coaching naar verminderd of antibiotica vrije productie in België – Elise Bernaerdt, Faculteit diergeneeskunde

15.30-16.00 Koffiepauze en posters

16.00-17.30 Open sessie, IPVS prijs, jaarlijkse ledenvergadering

Afsluitende receptie en walking dinner in salons de roskam

Inschrijven is verplicht hiervoor via info@ipvs.be

Inschrijven

Inschrijven is verplicht voor het walking dinner via info@ipvs.be

01/12/2023
Fac. DGK Ugent
Ledenprijs is 50 € voor het jaarlijks lidmaatschap: BE48 7370 0544 9827
EBP: BP/N/2023/0399

Met de steun van


logo Boehringer Ingelheim
logo Cargill
logo Ceva
logo Dopharma
logo Eco animal health
logo Elanco
logo Hipra
logo Huvepharma
logo Inovet
logo Kemin
logo Kernfarm
logo MSD
logo Zoetis