IPV-2 – Karkasgroei per kg voeder (KGV) en karkaskwaliteit

In bijna alle takken van de economie wordt efficiëntie uitgedrukt als de verhouding van de output tot de input. Daarom is het ook logisch om dit bij vleesvarkens zo te doen en aldus te spreken over karkasgroei per kg voeder (in plaats van voederconversie). In een Vlaio onderzoeksproject werd dergelijke formule ontwikkeld en werd via diverse studies nagegaan welke factoren de karkasgroei per kg voeder beïnvloeden. De resultaten van dat onderzoek zullen via twee presentaties voorgesteld worden. In hetzelfde Vlaio project werd ook nagegaan hoe de verteerbaarheid en het energiegehalte van een varkensvoeder best bepaald worden. Ook deze resultaten zullen voorgesteld worden. In de laatste twee presentaties wordt toegelicht hoe de slachthuizen en de verwerkende industrie kijken naar karkaskwaliteit en het belang van rode organen.

Programma

14.00 – 14.30 De verteerbaarheid en het energiegehalte van een varkensvoeder: kan je dat snel en accuraat meten?” S. Millet (ILVO)

14.30 – 15.00 Herdefiniëren van voederconversieformule via participatief onderzoek (Ilias Chantziaras (ILVO, Ugent)

15.00 – 15.40 Factoren die CGF beïnvloeden: resultaten van recent onderzoek (D. Maes, UGent)

15.40 – 16.10 Koffiepauze

16.10 – 16.50 Karkaskwaliteit en beerkeuze: visie vanuit handel en slachthuis – T. De Roover (Debra group Tielt)

16.50-17.30 Belang van rode organen (hart, lever, longen) voor slachthuis en handel – Jan Vermaelen (Sus Campiniae)

Inschrijven

Via website IPV Ugent

25/02/2022
Faculteit Diergeneeskunde Merelbeke
<p><a href="https://acvetmed.ugent.be/programma/varken">Via website IPV Ugent</a></p>

Met de steun van


logo Boehringer Ingelheim
logo Cargill
logo Ceva
logo Dopharma
logo DSM
logo ECO Animal Health
logo Elanco
logo Huvepharma
logo Inovet
logo Kemin
logo Lavetan
logo MSD
logo Sanluc
logo Zoetis