IPV-2 – Het nieuwe stikstofbeleid: implicaties voor de varkenssector

Stikstof is onmisbaar voor de natuur. Het is één van de voornaamste voedingsstoffen voor
planten. Maar teveel stikstofdepositie zorgt voor twee problemen namelijk 1) teveel
voedingsstoffen of ‘vermesting’ (of ‘eutrofiëring’) waardoor planten die van stikstof houden
andere planten overwoekeren, en 2) verzuring waarbij stikstof- en zwavelverbindingen uit de
lucht leiden tot een daling van de pH van de bodem en het water. De Programmatorische
Aanpak Stikstof (PAS) van de overheid, heeft als doelstelling te zorgen voor minder stikstof in
onze waterlopen en lucht. De eerste presentatie zal toelichten wat PAS concreet betekent
voor de varkenshouder en voor de Vlaamse varkenssector. De volgende presentaties zullen
de mogelijkheden overlopen voor stikstofreductie op varkensbedrijven, waarbij de ene
presentatie de nadruk zal leggen op stalaanpassingen en de tweede op voederaanpassingen.

Programma

Programma: 

14.00-14.45: Wat betekent PAS voor de varkenshouder? - Katrien Boussery, Departement
Landbouw en Visserij, Vlaamse Overheid

14.45-15.30: Mogelijkheden voor stikstofreductie: oplossingen bij de bron tot end of pipe
(incl. stalinrichting) - Isabelle Vermander, DLV

15.30-16.00: Koffiepauze

16.00-17.00: Belang van voeding in het kader van nieuwe stikstofbeleid Patricia Beckers,
Cargill

Inschrijven

Zie website IPV varken

17/02/2023
Faculteit Diergeneeskunde
Zie website IPV varken
EBP: In aanvraag

Met de steun van


logo Boehringer Ingelheim
logo Cargill
logo Ceva
logo DGZ
logo dsm-firmenich
logo Eco animal health
logo Elanco
logo Hipra
logo Huvepharma
logo Inovet
logo Kernfarm
logo MSD
logo Poulpharm
logo sanluc
logo Zoetis