IPVS Posterprijs

De poster prijs wordt sinds 2009 jaarlijks uitgereikt aan een onderzoeker die zijn onderzoek over een diergeneeskundig aspect van het varken (ziekte, voeding, welzijn, enz.) voorstelt op de IPVS studiedag.

De prijs bestaat uit een officieel document, opgemaakt door IPVS Belgian branch en bedraagt 100 euro.
De prijs wordt door de voorzitter aan de laureaat overhandigd tijdens de jaarlijkse IPVS studiedag.

Laureaten IPVS Posterprijs

2023: Emilie Taillieu: 'The role of Helicobacter Suis, Fusobacterium gastrosuis and the pars oesophageal microbiota in gastric ulceration in slaughter pigs receiving meal or pelleted feed.'
 
2022: Elise Bernaerdt : 'Optimizing internal biosecurity on pig farms by assessing movements of farm staff'
 
2021: Natasja Smeets: 'effect of algae derived beta-(1,3)-glucan on humoral response to PRRSV vaccination in weaned pigs'
 
2019: Charlotte Vanden Hole: 'Glucose and glycogen levels in piglets that differ in birth weight and vitality.'
 
2018: Christa Van Ginneken: 'Effect of short-chain fructooligosaccharides supplementation on performance and gut health of pigs.'

 

Reglement IPVS Posterprijs


Reglement Posterprijs IPVS Belgian branch


Artikel 1. Er wordt een IPVSbb posterprijs voor de beste poster uitgereikt op de jaarlijkse IPVSbb studienamiddag.

Artikel 2. De IPVSbb posterprijs heeft een waarde van 100 Euro.

Artikel 3. Abstracts van posters worden vooraf door het wetenschappelijk comité (bestaande uit 3 bestuursleden van IPVSbb) beoordeeld en posters uitsluitend bedoeld voor commerciële doeleinden worden niet aanvaard.

Artikel 4. Een abstract dient doorgestuurd te worden naar info@ipvs.be uiterlijk tegen de opgegeven datum. De abstract dient in het Engels geschreven te worden en mag niet langer zijn dan het template en bevat “Title, Authors, Adresses, Introduction, Material and methods, Results, Discussion and References”. Een sjabloon zal ter beschikking worden gesteld op de website, alsook een voorbeeld van een abstract. Een bericht van aanvaarding wordt ten laatste 5 dagen voor de studie(namid)dag medegedeeld. De abstract wordt in de proceedings afgedrukt.

Artikel 5. De posters worden tijdens de IPVSbb studienamiddag beoordeeld door het wetenschappelijk comité.

Artikel 6. De posters worden beoordeeld op de volgende drie factoren, elk op 10 punten: wetenschappelijke inhoud, originaliteit, algemene lay-out.

Artikel 7. De IPVSbb poster prijs wordt uitgereikt aan het einde van het wetenschappelijk programma aan de eerste auteur van de poster met de hoogste score. Bij afwezigheid van deze persoon gaat de prijs naar de eerste auteur van de tweede best gerangschikte poster en zo verder.

Documenten

Volgende activiteiten


Met de steun van


logo Boehringer Ingelheim
logo Cargill
logo Ceva
logo Dopharma
logo Eco animal health
logo Elanco
logo Hipra
logo Huvepharma
logo Inovet
logo Kemin
logo Kernfarm
logo MSD
logo Zoetis