IPVS-Belgian branch studiedag (35 +1 jaar jubileum viering) – Diagnostiek en toekomst van de varkenshouderij in Vlaanderen

In voormiddag wordt een update gegeven over de snel evoluerende diagnostiek die in de varkenshouderij gebruikt wordt om infectieziekten op te sporen. De focus zal hierbij liggen op nieuwe bemonsteringsmethoden alsook op nieuwe diagnostische technieken zoals de pathosense, digitale PCR en kwantitatieve PCR. Na de middag komen diverse onderwerpen aan bod. In het deel voor de pauze zal eerst ingegaan worden op de carbon footprint die varkensproductie met zich mee brengt, een thema dat maatschappelijk zeer actueel is en veel aandacht krijgt. De twee volgende presentaties gaan over het belang van koper en zink gehaltes in biggenvoeders, de invloed ervan op diergezondheid, en wat we moeten doen in geval er problemen zijn met onvoldoende voederopname bij gespeende biggen. De problematiek zal zowel vanuit academische als praktische invalshoek besproken en bediscussieerd worden. Het deel na de pauze is een open sessie waarbij recent onderzoek wordt voorgesteld. De onderwerpen zullen geselecteerd worden op basis van ingestuurde abstracts. 

Programma

8.30 : Ontvangst met koffie

9.00 – 10.00 Diagnostics: new sampling methods & interpretation - Giovani Trevisan (Iowa State University, US)

10.00 – 10.45 Pathosense: mogelijkheden, beperkingen en interpretatie - S. Theuns (UGent)

10.45 - 11.15 Koffiepauze - 11.15 – 11.45 Digitale PCR - Lisa Beuckelaere (UGent)

11.45 – 12.15 qPCR diagnostiek: mogelijkheden - P. Vyt (Dialab)

12.15 – 13.15 Middagpauze met poster walking

13.15 – 14.00 Carbon footprint of pork production: feed-to-food – B. Van Calster (BASF)

14.00 – 14.45 - Koper en zink, kunnen we met minder of zelfs zonder? – Geert De Wolf (VDS)

14.45 – 15.30 - De big die niet eet – Wouter Naeyaert (Nuscience)

15.30 – 16.00 Koffiepauze

16.00 – 17.00 3 geselecteerde abstracts: orale presentaties

17.00 – 17.40 Laureaten scriptieprijs 2020 en 2021

17.40 – 18.00 IPVSBb – Algemene vergadering

18.00 – 18.30 IPVSBb 35 jaar +1 – terugblik op de voorbije decennia

18.30 –  Diner & dance

Inschrijven

inschrijven via Inschrijvingsformulier en pas geldig na betaling van bedrag dat voor u van toepassing is op BE48 7370 0544 9827 met mededeling: Naam dierenarts (evt. naam partner) - Studiedag (indien geen lid) + evt. Dinner & Dance

03/12/2021
Lozen boer - Lokeren
<p>Studiedag is gratis voor leden (50&euro; voor niet-leden)</p> <p>Dinner&nbsp; &amp; dance = 20 &euro; per persoon voor iedereen</p>

Met de steun van


logo Boehringer Ingelheim
logo Cargill
logo Ceva
logo Dopharma
logo Elanco
logo HIPRA
logo Huvepharma
logo IDEXX
logo Inovet
logo MSD
logo Nuscience
logo ORFFA
logo Zoetis