Jaarlijkse IPVS-studiedag - 35-jarig bestaan IPVS Belgian Branch - Speenmanagement van biggen

Het spenen van biggen is een van de meest stressvolle gebeurtenissen in het leven van een vleesvarken. In tegenstelling tot de natuurlijke situatie waarbij biggen op 2-3 maanden en via een geleidelijk proces worden gespeend, worden biggen in commerciële varkensbedrijven meestal abrupt en op een vrij jonge leeftijd (3-4 weken) gespeend. Het is dan ook logisch dat er extra zorg nodig is om de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van dergelijke gespeende biggen te waarborgen. De studiedag zal de problematiek vanuit diverse invalshoeken benaderen. In de voormiddag zullen eerst de huisvesting en de impact van meerwekensystemen op speenleeftijd besproken worden. Tevens zal een presentatie handelen over hoe de bedrijfsvoering en het spenen van biggen verloopt in biologische varkensbedrijven. 

Na de middag zal ingegaan worden op voederstrategieën bij biggen voor en na het spenen alsook op de samenstelling van biggenvoeders. Naast de algemene samenstelling zal ook aandacht besteed worden aan de koper en zink gehaltes in biggenvoeders, en de invloed ervan op diergezondheid. De problematiek zal zowel vanuit academische als praktische invalshoek besproken en bediscussieerd worden. Omdat biggen frequent gevaccineerd worden in de periode net voor, tijdens of net na het spenen zal er ook een presentatie zijn over de ontwikkeling van het immuunsysteem bij biggen en de responsen na vaccinatie. 

Programma

8.30 - 9.00: Ontvangst en registratie

9.00-9.50: Huisvesting van gespeende biggen – Suzy Van Gansbeke, Vlaamse Gemeenschap

9.50-10.40: Meerwekensystemen: later spenen & schakelen – Michel Loicq, NoHow & Frédéric Vangroenweghe, Elanco

10.40-11.10: Koffiepauze

11.10-12.00: Biologische varkenshouderij: ervaringen speenmanagement – Kris Vancompernolle en  Wim Haeck, Hapro

12.00-12.15:Presentatie Laureaat IPVS prijs 2020

12.15 - 13.30: Middagpauze met posterwalking

13.30-14.30: Voedingsstrategieën en –technieken in relatie tot speenleeftijd – Geert Janssens, UGent

14.30-15.15: De big die niet eet – Wouter Nayaert, Nuscience

15.15-15.45: Koffiepauze 

15.45-16.45: Development of the immune system, immune responses and vaccination in piglets- Andrea Ladinig, University of Veterinary Medicine Vienna

16.45-17.30: Koper en zink, kunnen we met minder of zelfs zonder? – Geert Dewolf, VDS

17.30 - 17.45: Jaarlijkse ledenvergadering

17.45-20.00: Receptie en diner

Inschrijven

Via info@ipvs.be

04/12/2020
Nog te bepalen
Gratis voor leden - Diner = betalend
EBP: In aanvraag

Met de steun van


logo Boehringer Ingelheim
logo Cargill
logo Ceva
logo DGZ
logo dsm-firmenich
logo Eco animal health
logo Elanco
logo Hipra
logo Huvepharma
logo Inovet
logo Kernfarm
logo MSD
logo Poulpharm
logo sanluc
logo Zoetis