IPVSbb Casusnamiddag

De periode na het spenen is een zeer kritische periode voor de big. Er vinden talrijke veranderingen plaats op diverse vlakken (voeding, huisvesting, verlies lactogene immuniteit, samen gehouden met andere biggen, enz.). Tevens treden frequent infecties op met pathogenen zoals bv. E. coli en rotavirus. Vanaf eind 2020 zal het niet meer mogelijk zijn om bij gespeende biggen zinkoxide in hoge doseringen te geven ter preventie van E. coli infecties. Tevens moet vermeden worden om biggen systematisch antibiotica te geven na het spenen. Daarom is het belangrijk om na te gaan welke alternatieven er kunnen gebruikt worden ter controle en preventie van E. coli infecties na het spenen. Tijdens de eerste presentatie zal een uitgebreide update gegeven worden van E. coli infecties na het spenen en zal ingegaan worden op de diverse controlemaatregelen.

Programma

14u00-15u00: Update E. coli infecties na spenen met nadruk op preventie

Eric Cox, Faculteit Diergeneeskunde UGent

15u00-15u30: Koffiepauze

15u30-17u00: Presentatie 3 casuïstieken

17u00-17u30: Workshop rond casuïstieken

Aansluitend is er een receptie

Inschrijven

Lidgeld IPVS is geldig voor een kalenderjaar en staat volledig los van IPV (organisatie Ugent). Betaling lidgeld kan cash a.d.d. of op BE48 7370 0544 9827.

25/04/2019
Faculteit diergeneeskunde, Merelbeke
IPVS-leden: gratis; Niet-IPVS-leden: 50 €
EBP: 2.5 uur

Met de steun van


logo Boehringer Ingelheim
logo Cargill
logo Ceva
logo DGZ
logo dsm-firmenich
logo Eco animal health
logo Elanco
logo Hipra
logo Huvepharma
logo Inovet
logo Kernfarm
logo MSD
logo Poulpharm
logo sanluc
logo Zoetis