Beurs varkenscongres

IPVSbb geeft elk jaar 6 beurzen van elk 500 € ter bevordering van deelname aan varkenscongressen (ESPHM, IPVS, ICPR,...)

Voorwaarden tot verkrijgen van de beurs zijn:

De naam en affiliaties van de persoon moeten overeenstemmen met de naam en de affiliaties van de “presenting author” die de abstract (research study, case report, etc.) ingediend heeft voor het congres voor de deadline van het symposium.

De aanvrager moet lid zijn van het IPVSbb in het jaar van de aanvraag.

De aanvrager moet zich registreren voor het congres en ook zijn attest van deelname doorsturen.

De aanvrager moet een presentatie houden op het congres.

De aanvrager dient het gepresenteerde werk voor te stellen (poster of mondeling) op de jaarlijkse studienamiddag.

Volgende documenten moeten bij deze aanvraag gevoegd worden:

Aanvraagbrief met vereiste gegevens: 

- Abstract en bewijs van aanvaarding door het congres.

- Actief zijn als varkensdierenarts (Onderzoeker, practicus, …): Recent CV (max 2 pag.)

- Een ondertekende verklaring waarin de aanvrager bevestigt dat hij of zij geen andere sponsoring ontvangt voor deelname aan het symposium.

Stuur deze documenten en onderstaande gegevens per mail naar: info@ipvs.be (naam, adres, email, telefoon, abstract titel en referentie). De toekenning zal bekend gemaakt worden op de website van IPVSbb en de laureaten worden persoonlijk verwittigd.

Binnen de maand na ontvangst zal IPVSbb een beslissing nemen in verband met het toekennen van de beurs. Deze beoordeling zal gebeuren door drie IPVSbb bestuursleden en gebaseerd zijn op wetenschappelijke inhoud en originaliteit.

Een orale presentatie heeft absolute voorrang op een posterpresentatie.

Volgende activiteiten


Met de steun van


logo Boehringer Ingelheim
logo Cargill
logo Ceva
logo Dopharma
logo Eco animal health
logo Elanco
logo Hipra
logo Huvepharma
logo Inovet
logo Kemin
logo Kernfarm
logo MSD
logo Zoetis