IPVS Belgian branch voorziet vier beurzen voor vier leden van het IPVS-Bb voor deelname aan het ESPHM/IPVS 2024 te Leipzig. 

Dit is open voor alle leden van IPVS-Bb die een presentatie houden op het ESPHM/IPVS congres. Drie IPVS-Bb bestuursleden zullen de aanvragen beoordelen en een selectie maken gebaseerd op praktische relevantie (bij voorkeur een case report) en wetenschappelijke waarde. Een orale presentatie heeft voorrang op een poster.

De beurs bedraagt 500 euro per persoon.

Deadline voor indienen van een aanvraag is 4 april 2024 via info@ipvs.be!

Instructie voor indienen van een aanvraag:

·         De naam en affiliaties van de persoon moeten overeenstemmen met de naam en de affiliaties van de “presenting author” die de abstract (research study, case report, etc.) ingediend heeft voor het ESPHM/IPVS congres voor de deadline van het symposium.

·         De aanvrager moet lid zijn van het IPVS-Bb in het jaar van de aanvraag en in het voorgaande jaar. Orale presentaties hebben voorrang op posterpresentaties.

·         De aanvrager moet zich registreren voor het ESPHM/IPVS congres en zijn attest van deelname doorsturen.

·         Volgende documenten moeten bij deze aanvraag gevoegd worden:

o   Abstract en bewijs van aanvaarding door het ESPHM/IPVS congres.

o   Recent CV (max 2 pag.)

o   Een ondertekende verklaring waarin de aanvrager bevestigt dat hij of zij geen andere sponsoring ontvangt voor deelname aan het symposium.

·         Stuur deze documenten per mail naar: info@ipvs.be ten laatste 4 april 2024.

·         De laureaten worden persoonlijk verwittigd, ten laatste 4 mei 2024.

Het logo van IPVS-Bb wordt vermeld op het einde van de presentatie die gegeven wordt op het betreffende congres.

Volgende activiteiten


06/09/2024 Faculteit Diergeneeskunde POST IPVS studienamiddag – In memoriam Alain Kanora

Het International Pig Veterinary Society (IPVS) congres is een wereldcongres dat om de 2 jaar wordt georganiseerd. Alle aspecten die verband houden met de gezondheidszorg en de productiviteit in de varkenshouderij, het dierenwelzijn en de voedselv...

Lees verder
06/12/2024 Faculteit Diergeneeskunde IPVS-studienamiddag

De studienamiddag bestaat traditioneel uit één of twee keynote presentaties gevolgd door een sessie waarin korte presentaties aan bod komen op basis van ingestuurde abstracts. De keynote presentaties handelen dit jaar over twee uitee...

Lees verder

Met de steun van


logo Boehringer Ingelheim
logo Cargill
logo Ceva
logo DGZ
logo dsm-firmenich
logo Eco animal health
logo Elanco
logo Hipra
logo Huvepharma
logo Inovet
logo Kernfarm
logo MSD
logo Poulpharm
logo sanluc
logo Zoetis