Beurs ESPHM congres

IPVSbb geeft elk jaar 2 beurzen van elk 500 € ter bevordering van deelname aan ESPHM congres en om de 2 jaar 2 beurzen van elk 500 € ter bevordering van deelname aan het IPVS wereldcongres.

Voorwaarden tot verkrijgen van de beurs zijn:

De naam en affiliaties van de persoon moeten overeenstemmen met de naam en de affiliaties van de “presenting author” die de abstract (research study, case report, etc.) ingediend heeft voor het ESPHM congres voor de deadline van het symposium.

De aanvrager moet lid zijn van het IPVSbb in het jaar voorafgaand aan het symposium.

De aanvrager moet zich registreren voor het ESPHM congres en ook zijn attest van deelname doorsturen.

De aanvrager moet een presentatie houden op het ESPHM congres.

De aanvrager dient het gepresenteerde werk voor te stellen op de jaarlijkse IPVS Casusnamiddag.

Volgende documenten moeten bij deze aanvraag gevoegd worden:

Aanvraagbrief met vereiste gegevens (download hieronder).

Abstract en bewijs van aanvaarding door het ESPHM.

Bewijs van activiteit als varkensdierenarts (Onderzoeker, practicus, …): Recent CV (max 2 pag.)

Een ondertekende verklaring waarin de aanvrager bevestigt dat hij of zij geen andere sponsoring ontvangt voor deelname aan het symposium.

Stuur deze documenten en onderstaande gegevens per mail naar: info@ipvs.be (naam, adres, email, telefoon, abstract titel en referentie). De toekenning zal bekend gemaakt worden op de website van IPVSbb en de laureaten worden persoonlijk verwittigd.

Binnen de maand na ontvangst zal IPVSbb een beslissing nemen in verband met het toekennen van de beurs. Deze beoordeling zal gebeuren door drie IPVSbb bestuursleden en gebaseerd zijn op wetenschappelijke inhoud en originaliteit.

Een orale presentatie heeft absolute voorrang op een posterpresentatie.

Documenten

Volgende activiteiten


25/02/2022 Faculteit Diergeneeskunde Merelbeke IPV-2 – Karkasgroei per kg voeder (KGV) en karkaskwaliteit

In bijna alle takken van de economie wordt efficiëntie uitgedrukt als de verhouding van de output tot de input. Daarom is het ook logisch om dit bij vleesvarkens zo te doen en aldus te spreken over karkasgroei per kg voeder (in plaats van voe...

Lees verder

Met de steun van


logo Boehringer Ingelheim
logo Cargill
logo Ceva
logo Dopharma
logo Elanco
logo HIPRA
logo Huvepharma
logo IDEXX
logo Inovet
logo MSD
logo Nuscience
logo ORFFA
logo Zoetis