IPV-refresher course – Impact van genetica en bioveiligheid in de varkenshouderi

Er komen verschillende onderwerpen aan bod tijdens deze studiedag, maar de rode draad vormt het belang van genetica, beerkeuze, bioveiligheid en vaccinatiebeleid. De eerste spreker zal een update geven van de wetgeving aangaande biggencastratie bv. mag de varkenshouder anesthetica gebruiken tijdens castratie, en zo ja, onder welke voorwaarden? De drie volgende presentaties zullen in het teken staan van de belangrijke rol van de genetica voor het varkensbedrijf, de gezondheid en de prestaties van de dieren. Het belang van de beerkeuze zal toegelicht voor de vleesvarkensproductie, de rol van energie- en eiwitgehalte in voeders voor vleesvarkens en het belang van voeding en management van fokgelten. De presentatie over bioveiligheid en introductie van fokgelten zal de resultaten van een recent onderzoek tonen waarbij werd ingezoomd op de manier waarop fokgelten worden geïntroduceerd op Vlaamse bedrijven, en welke de verbeterpunten hierbij zijn. De voorlaatste presentatie zal toelichting geven bij een recente veldstudie waarbij het voorkomen van Mycoplasma hyopneumoniae en de immuunresponsen van fokdieren werden onderzocht. De laatste presentatie zal een overzicht geven van alternatieve vaccinatiestrategieën bij fokgelten. 

Programma

9.00 – 09.50 Update wettelijk kader inzake biggencastratie – Karlien De Paepe (Departement Omgeving Vlaamse Overheid)

09.50– 10.30 Welke beerkeuze maken op basis van marktvraag? - Eline Kowalski (ILVO)

10.30 – 11.00 Koffiepauze

11.00 – 12.00 Andere dieren, andere voeders? Het energie en eiwitgehalte van varkensvoeders - S. Millet (ILVO)

12.00 – 13.00 Middagpauze

13.00 – 13.45 Voeding en management van fokgelten - Caroline Vanderhaeghe (Cargill)

13.45 - 14.30 Bioveiligheid bij de introductie van fokgelten - E. Bernaerdt (Ugent)

14.30 – 15.00 Koffiepauze

15.00 - 15.40 M. hyopneumoniae infecties bij fokdieren: voorkomen en immuunresponsen - E. Biebaut (Ugent)

15.40 – 16.30 Alternatieve vaccinatietechnieken bij gelten - S. Van Poucke (Hipra

Inschrijven

Via website IPV Ugent

21/01/2022
Faculteit Diergeneeskunde Merelbeke
Zie website IPV Ugent
EBP:

Met de steun van


logo Boehringer Ingelheim
logo Cargill
logo Ceva
logo DGZ
logo dsm-firmenich
logo Eco animal health
logo Elanco
logo Hipra
logo Huvepharma
logo Inovet
logo Kernfarm
logo MSD
logo Poulpharm
logo sanluc
logo Zoetis