IPV-refresher course – Vrijloopkraamhokken voor zeugen

De meeste Belgische varkensbedrijven maken momenteel gebruik van klassieke kraamhokken
met kraamkooien. Deze systemen zijn ontstaan ter preventie van biggensterfte, voor de
veiligheid voor de varkenshouder en ze zijn doorgaans minder arbeidsintensief dan
alternatieven. Aangezien er steeds meer aandacht gaat naar dierenwelzijn bij
landbouwhuisdieren, staan de klassieke kooisystemen sterk onder druk. Bovendien
overweegt de Europese Commissie om nieuwe regels over dierenwelzijn en huisvesting door
te voeren waarbij het gebruik van kooisystemen bij landbouwhuisdieren wordt verboden. Er
is daarom dringend nood aan informatie naar de mogelijkheden en de voor- en nadelen van
alternatieve systemen.

Daarom zal tijdens deze studiedag de problematiek vanuit diverse invalshoeken en door
verschillende binnenlandse en buitenlandse sprekers benaderd worden. In de voormiddag zal
een overzicht gegeven worden van de verschillende systemen, zullen de resultaten van een
Masterproef aangaande het gebruik van vrijloopkraamstallen worden voorgesteld en zullen
de resultaten van buitenlands onderzoek besproken worden.

Na de middagpauze zal dieper worden ingegaan op de invloed van de genetica van de zeug,
de economische aspecten bij de keuze van een bepaald systeem, en tenslotte zullen
varkenshouders en hun adviseurs op een interactieve manier hun praktijkervaringen
bespreken.

Programma

Voormiddag:

9.00 – 9.45 Overzicht van de verschillende systemen – Michel Loicq, NoHow

9.45 - 10.30 Evaluatie van gebruikte vrijloopkraamstalsystemen in België: results of Masterthesis – Eva Vandenbossche, Faculteit Diergeneeskunde UGent

10.30-11.00: Koffiepauze

11.00-12.00 Experiences and research findings of loose housing systems for lactating sows - - Alexander Grahofer, VetSuisse Bern, Switzerland

12.00-13.00 Lunchpauze

Namiddag:

13.00-13.30 Genetica en moedereigenschappen voor zeugen in losloopkraamhokken – Chris Dhondt, Nemegheer NV

13.30-14.00 Economische aspecten bij de keuze van losloopkraamstallen voor zeugen – Michel Carbon, Vanpeteghem

14.00-14.30 Koffiepauze

14.30-16.00 Ervaringen met losloopkraamstallen Sessie 1: Dieter Vanluchene, zeugenhouder + Erik Lauwerysen, Hypor Sessie 2: Nico Vandendriessche, zeugenhouder + Erik Lauwerysen, Hypor

Inschrijven

IPV varken

19/01/2024
Fac. DGK Ugent
IPV varken
EBP: Aangevraagd

Met de steun van


logo Boehringer Ingelheim
logo Cargill
logo Ceva
logo Dopharma
logo Eco animal health
logo Elanco
logo Hipra
logo Huvepharma
logo Inovet
logo Kemin
logo Kernfarm
logo MSD
logo Zoetis